Ekspertyzę wykonano na zlecenie:
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w WarszawieEkspertyzę opracował: 

Jarosław  Wojtaszek
Firma Handlowo Usługowa
ALDO
32-080 Zabierzów
ul. Rodziny Poganów 7

tel. 012 285-47-76, 012 285-18-73

e-mail:  j.wojtaszek@ambar.pl

Zabierzów, dn. 28 listopada 2007 r.


 

Materiały:
Anonimowe ankiety z zakładów branży winiarskiej
Strony internetowe producentów win,
Własna baza i znajomość branży,
Czasopisma branżowe:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny,
Przemysł Spożywczych,
Agro-Przemysł,
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności
 

Ekspertyza na temat stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością
(zapewnienia jakości) w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego branży winiarskiej i ich wpływ na konkurencyjność

 

Załączniki

Tabela nr 1

Tab. 1. Przedsiębiorstwa przemysłu winiarskiego, które wdrożyły i stosują systemy zarządzania jakością wg stanu na dzień 1 sierpnia 2007 r.  Liczba respondentów 28

 

Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników)

Średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 pracowników)

Duże przedsiębiorstwa (od 250 pracowników)

Nie wdrożono

Ilość przedsiębiorstw

17

10

1

 

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)

17 (60,7 %)

10 (35,7 %)

1 (3,6 %)

-

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

16 (57,1 %)

9 (32,1 %)

1 (3,6 %)

2 (7,2 %)

Analiza Zagrożen i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

12 (42,8 %)

8 (28,6 %)

1 (3,6 %)

7 (25,0 %)

Zarządzanie Bezpiecz.
Żywności wg normy ISO 22000

-

1 (3,6 %)

-

27 (96,4 %)

Zarządzanie Jakością wg norm ISO serii 9000

2 (7,2 %)

5 (17,8 %)

1 (3,6 %)

20 (71,4 %)

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością (ZSZJ)

2 (7,2 %)

-

-

26 (92,8 %)

Zintegrowane Sytemy Zarządzania (ZSZ)

1 (3,6 %)

1 (3,6 %)

-

26 (92,8 %)

British Retail Consortium (BRC)

-

-

-

28 (100,0 %)

International Food Standard (IFS)

-

2 (7,2%)

-

26 (92,8 %)

Własny

1 (3,6 %)

-

1 (3,6 %)

26 (92,8 %)


Tabela nr 2

Tab. 2. Przedsiębiorstwa przemysłu winiarskiego, które wdrażają systemy zarządzania jakością wg stanu na dzień 1 sierpnia 2007 r.  Liczba respondentów 28

 

Małe przedsiębiorstwa
(od 10 do 49 pracowników)

Średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 pracowników)

Duże przedsiębiorstwa (od 250 pracowników)

Planują wdrożyć po 1 sierpnia 2007.

Ilość przedsiębiorstw

17

10

1

 

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)

-

-

-

1 (3,6 %)

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

-

-

-

1 (3,6 %)

Analiza Zagrożen i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

3 (10,7 %)

-

-

3 (10,7 %)

Zarządzanie Bezpiecz.
Żywności wg normy ISO 22000

-

1 (3,6 %)

-

1 (3,6 %)

Zarządzanie Jakością wg norm ISO serii 9000

-

1 (3,6 %)

-

5 (17,8 %)

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością (ZSZJ)

-

-

-

2 (7,2 %)

Zintegrowane Sytemy Zarządzania (ZSZ)

-

-

-

-

British Retail Consortium (BRC)

-

-

-

-

International Food Standard (IFS)

-

-

-

-

Własny

-

 

-

-

 

Tabela nr 3

Tab. 3. Przedsiębiorstwa przemysłu winiarskiego, które wdrożyły i stosują systemy zarządzania jakością wg stanu na dzień 1 sierpnia 2007 r.
w odniesieniu do swojej grupy wielkości przedsiębiorstwa .  Liczba Respondentów 28

 

Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników)

Średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 pracowników)

Duże przedsiębiorstwa (od 250 pracowników)

Nie wdrożono

Ilość przedsiębiorstw

17

10

1

 

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)

17 (100 %)

10 (100,0 %)

1 (100,0 %)

-

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

16 (94,1 %)

9 (90,0 %)

1 (100,0 %)

2 (7,2 %)

Analiza Zagrożen i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

12 (70,5 %)

8 (80,0 %)

1 (100,0 %)

7 (25,0 %)

Zarządzanie Bezpiecz.
Żywności wg normy ISO 22000

-

1 (10,0 %)

-

27 (96,4 %)

Zarządzanie Jakością wg norm ISO serii 9000

2 (11,8 %)

5 (50, %)

1 (100,0 %)

20 (71,4 %)

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością (ZSZJ)

2 (11,8 %)

-

-

26 (92,8 %)

Zintegrowane Sytemy Zarządzania (ZSZ)

1 (5,9 %)

1 (10,0 %)

-

26 (92,8 %)

British Retail Consortium (BRC)

-

-

-

28 (100,0 %)

International Food Standard (IFS)

-

2 (20,0 %)

-

26 (92,8 %)

Własny

1 (5,9 %)

-

1 (100,0 %)

26 (92,8 %)

 

 Tabela nr 4

Tab. 4. Ogólna ocena wpływu wdrożonego i stosowanego systemu HACCP
na wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku .  Liczba respondentów 28

 

bardzo istotny

istotny

niewielki

nie ma wpływu

nie dotyczy

 Lokalnym

1 (3,58 %)

7 (25,00 %)

14 (50,00 %)

-

6 (21,43 %)

 Krajowym

3 (10,72 %)

12 (42,86 %)

7 (25,00 %)

-

6 (21,43 %)

 Unii Europejskiej

7 (25,00 %)

3 (10,72%)

2 (7,15 %)

-

16 (57,15 %)

 Krajów WNP

1 (3,58 %)

5 (17,86 %)

4 (14,29 %)

1 (3,58 %)

17 (60,72 %)

 Innym

-

-

-

-

28 (100,0 %)

Tabela nr 5

Tab. 5. Ogólna ocena wpływu wdrożonych i stosowanych nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością (ISO22000, ISO serii 9000, ZSZJ, ZSZ, BRC, IFC )
na wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Liczba respondentów 28

 

bardzo istotny

istotny

niewielki

nie ma wpływu

nie dotyczy

 Lokalnym

-

3 (10,72 %)

8 (28,58 %)

-

17 (60,72 %)

 Krajowym

1 (3,58 %)

8 (28,58 %)

2 (7,15 %)

-

17 (60,72 %)

 Unii Europejskiej

6 (21, 43%)

3 (10,72 %)

1 (3,58 %)

-

18 (64,29 %)

 Krajów WNP

-

5 (17,86 %)

4 (14,29 %)

1 (3,58 %)

18 (64,29 %)

 Innym

-

-

-

-

28 (100,0 %)

 

Licznik odwiedzin: 8188