NAPÓJ PROFILAKTYCZNY

W butelkach szklanych 0,33 L

W butelkach PET 0,5 L  

 

W butelkach PET 1,5 L


Dystrybucję i sprzedaż
napojów prowadzi
Biuro Handlowe 
AMBAR-ALDO
Brzezie ul. Szlachecka 25 
p-ta  32-080 Zabierzów

tel. 12 285-18-73
faks: 12 285-21-20
www.ambar.pl  biuro@ambar.pl

oraz
Sklep internetowy
ALDO www.sklepaldo.ambar.pl
sklepaldo@ambar.pl


  

Napój profilaktyczny

dla pracowników na każdym stanowisku pracy i dla osób dbających
o zdrowie i dobre samopoczucie


 Napój profilaktyczny AMBAR jest napojem zapobiegającym odwodnieniu i utracie składników mineralnych oraz witamin wydalanych w sposób naturalny w czasie pracy i aktywnego działania, szczególnie w podwyższonej temperaturze otoczenia, co powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Napój służy do skutecznego nawodnienia organizmu oraz uzupełniania utraconych składników. Przeznaczony jest dla osób wykonujących pracę fizyczną, a także dla osób pracujących umysłowo, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest sprawność działania, koncentracja uwagi i odporność na stres. Wpływa też pozytywnie na takie cechy psychomotoryczne jak: osąd sytuacji, szybkość reakcji i koordynacja ruchów. Przydatny jest szczególnie tam gdzie pracownicy narażeni są na przyśpieszoną utratę płynów i odwodnienie. Zalecany jest także dla osób dbających o zdrowie i prowadzących aktywny styl życia.

Aby skutecznie nawadniać organizm, nie wystarczy pić wodę lub jakieś niewłaściwe napoje, bo wtedy dochodzi do rozcieńczania płynów ustrojowych i zaburzenia gospodarki widno-elektrolitowej. Przynosi to więcej szkody niż pożytku i wywołuje fatalne skutki. Powoduje osłabienie sił fizycznych i zmęczenie psychiczne, a w konsekwencji problemy z koncentracją, bóle i zawroty głowy i może być przyczyną zasłabnięć i omdleń, a nawet udaru mózgu i zatrzymania akcji serca. Nagłe złe samopoczucie wywiera również negatywny wpływ na warunki bezpieczeństwa pracy i bywa przyczyną wypadków. Wystarczy utrata 2% wody z organizmu, a wraz z nią życiodajnych składników mineralnych i witamin, aby jego wydolność obniżyła się o 25%. Po utracie 4% wody następuje całkowita niemożność kontynuowania wysiłku.

Napój profilaktyczny AMBAR jest napojem izotonicznym, wysoko zmineralizowanym, o specjalnej kompozycji aktywnych składników, a jego główną cechą jest duża zawartość magnezu i wapnia w formie zjonizowanej, najlepiej przyswajanej przez organizm. Biopierwiastki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, zaś ich deficyt odczuwalny jest poprzez różne dolegliwości. Jeden litr napoju zawiera 100 mg magnezu, 200 mg wapnia oraz 460 mg sodu, co zapewnia pokrycie 30% zalecanego dziennego zapotrzebowanie (RDA) na wymienione składniki mineralne. Uzupełniają one poziom elektrolitów do właściwej wysokości. Napój jest witaminizowany i zawiera kompleks witamin B i witaminę C, które ułatwiają dobre i szybkie przyswajanie składników mineralnych. Zawartość tych witamin w jednym litrze napoju pokrywa 15% zalecanego dziennego zapotrzebowania.

Napój profilaktyczny AMBAR jest napojem niskocukrowym, zawiera naturalny sok z owoców południowych i ma przyjemny owocowy smak. Niewielkie nasycenie dwutlenkiem węgla wzmaga uczucie orzeźwienia i dobrze gasi pragnienie. Napój zwiększa również odporność na zagrożenia związane z oddziaływaniem zanieczyszczonego środowiska, zwłaszcza metalami ciężkimi, takimi jak: ołów, rtęć i kadm oraz innymi substancjami toksycznymi. Ze względu na zawartość biopierwiastków niezbędnych dla aktywności wielu enzymów jest obecnie szczególnie przydatny do zwiększania sprawność układu immunologicznego i odporność na infekcje wirusowe.

Główną zaletą napoju profilaktycznego AMBAR jest to, że szybko przywraca równowagę wodno-elektrolitową organizmu, co zapewnia pełną sprawność człowieka do skutecznego działania. Jest znakomitym elementem profilaktyki zdrowotnej oraz doskonałym uzupełnieniem naszej codziennej diety.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP pracodawca zobowiązany jest do dostarczania wszystkim pracownikom napojów do picia niezależnie od pory roku, zatrudnionym zaś w warunkach szczególnie uciążliwych i w otoczeniu o podwyższonej temperaturze, napojów profilaktycznych wzbogaconych w sole mineralne i witaminy. Korzystnie jest, by ze względów zdrowotnych i ekonomicznych napoje tego typu otrzymywali też wszyscy pracownicy, gdyż wzmacnia to ich siły i zwiększa wydajność pracy.
Napój profilaktyczny AMBAR został opracowany na podstawie zaleceń naukowców z Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza będącego stowarzyszeniem naukowym, zajmującym się profilaktyką zdrowotną. Napój uzyskał pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Został wpisany do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego jako środek spożywczy wzbogacony w składniki mineralne i witaminy. Uzyskał świadectwo patentowe Urzędu Patentowego RP. Więcej informacji o napoju na stronie: www.ambar.pl

Napój profilaktyczny AMBAR produkowany jest na licencji i zlecenie Agencji Promocyjno Handlowej AMBAR, Kraków, 30-199 Rząska ul. Piaski 38. Dystrybutorem napoju jest Biuro Handlowe AMBAR-ALDO w Brzeziu k. Krakowa ul. Szlachecka 25, p-ta 32-080 Zabierzów, telefon 12 285-18-73, e-mail: magazyn@ambar.pl. ​Tam można zamówić napój, który dostarczamy na terytorium całej Polski. Napój oferujemy do nabycia także w sklepie internetowym: www.sklepaldo.ambar.pl

Uwagi o tym produkcie prosimy przesyłać na adres aph@ambar.pl

 

Dodatkowe informacje o napoju i jego zastosowaniu poniżej

Napój profilaktyczny AMBAR został stworzony w celu utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia w czasie wykonywania różnych czynności życiowych. Funkcją takiego napoju jest zapobieganie obniżaniu się poziomu wody i składników mineralnych w organizmie człowieka. Wraz z wodą organizm pozbywa się znacznej ilości składników mineralnych, co powoduje ich deficyt i zmniejszenie stężenia elektrolitów w mięśniach. Jest to groźniejsze niż utrata samej wody, bo wskutek tego następuje osłabienie organizmu, pogorszenie samopoczucia i zdolności koncentracji oraz zmniejszenie odporności na niekorzystne działanie szkodliwych czynników środowiskowych. W takich stanach może dochodzić do zawrotów głowy, utraty świadomości, a nawet do zatrzymania pracy serca. Osoby przebywające nawet w lekko podwyższonej temperaturze mogą utracić do 2 litrów wody w ciągu dnia, a osoby narażone na bardzo duży wysiłek fizyczny wydalają nawet w czasie dnia pracy do 8 litrów potu. Wystarczy utrata 2% wody z organizmu, a wraz z nią życiodajnych składników mineralnych i witamin, aby jego wydolność obniżyła się o 25%. Po utracie 4% wody, następuje całkowita niemożność kontynuowania wysiłku. 

Napój profilaktyczny AMBAR przeznaczony jest dla pracowników na każdym stanowisku pracy, zarówno fizycznym, jak i umysłowym, na którym potrzebna jest sprawność psychofizyczna i manualna, koncentracja i skuteczność działania, a także dla osób obciążonych dużą odpowiedzialnością zawodową, pracą zmianową i nocną, pracujących w gorącym i zanieczyszczonym środowisku oraz narażonych na inne uciążliwe czynniki fizjologiczne i organizacyjne, mogące powodować wystąpienie zespołu stresowego. Niezbędny jest w takich gałęziach przemysłu jak: górnictwo, hutnictwo, przemył ciężki i chemiczny, energetyce, budownictwie, transporcie i w rolnictwie. Bardzo przydatny jest on kierowcom, operatorom maszyn i urządzeń oraz na innych stanowiskach pracy, gdzie wymagana jest sprawność psychofizyczna, funkcjonariuszom służb mundurowych, żołnierzom i sportowcom, a także pracownikom biurowym, którym potrzebna jest koncentracja i skuteczność działania. Doświadczenia uzyskane z zastosowania tego napoju w wielu zakładach pracy, wykazują jego bardzo pozytywne działanie na kondycję i samopoczucie pracowników oraz ich wydajność w pracy.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie napojów i posiłków profilaktycznych (Dz. U. Nr 60 poz. 279) pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych napoje profilaktyczne wzbogacone w sole mineralne i witaminy, a w przypadku typowych, normalnych warunków pracy – zgodnie z § 112 zdanie 1. rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) – pracodawca, zamiast wody do picia może dostarczać pracownikom inne napoje. Korzystnie jest dla pracodawcy i pracowników by były to też napoje profilaktyczne, wzmacniające siły i zdrowie pracowników.


Kiedy pracodawca musi zagwarantować pracownikom dostęp do zimnych napojów.

Pracownicy muszą mieć dostęp do zimnych napojów zawsze, gdy w środowisku pracy utrzymują się warunki uzasadniające ich uzyskanie. Szef nie może zwolnić się z tego obowiązku, wypłacając zatrudnionym ekwiwalent pieniężny.

W upalne dni firma musi zagwarantować podległym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych napoje. Tak wskazuje art. 232 kodeksu pracy. Ich rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Konieczność zapewnienia zimnych napojów powstaje wobec osób pracujących na otwartej przestrzeni, gdy temperatura powietrza przekracza 250C. Jeśli zatrudnieni wykonują zadania w pomieszczeniu, obowiązek ten aktualizuje się, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC. (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów; DzU z 1996 r. nr 60, poz. 279).

Przepisy prawne nie precyzują, jaką ilość napojów chłodzących należy zapewnić podwładnym. Musi to być jednak ilość zaspokajająca potrzeby pracowników (§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Napoje powinny być wydawane podwładnym w dniach wykonywania przez nich prac uzasadniających ich wydawanie. Są to więc dni, w których temperatura przekracza odpowiednio 25oC lub 28oC, w zależności od tego, czy podwładny pracuje w pomieszczeniu, czy na zewnątrz. Załoga powinna mieć dostęp dla tych napojów w ciągu całej zmiany roboczej, jeśli przez cały ten czas utrzymuje się wysoka temperatura.

Bez względu na warunki pracy, wszystkim pracownikom trzeba zapewnić wodę zdatną do picia lub inne napoje, np. napoje profilaktyczne. Ich ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników (§ 112 rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 r. 

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje, a także ich rodzaj oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, lub z przedstawiciielami pracowników (§ 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Napoje dla żołnierzy wg Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

1. Napój, według dodatkowej normy napoju – 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, przysługuje żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w dniach wykonywania obowiązków służbowych: 

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

3) o których mowa w § 5 pkt 5 lit. b–d;

4) sportowcom wojskowym w czasie przebywania na zgrupowaniach i zawodach sportowych;

5) na stanowiskach dowodzenia, od szczebla operacyjnego, rozwijanych podczas ćwiczeń w garnizonie w warunkach stacjonarnych i polowych.

2. Napój w wymiarze 166% dodatkowej normy napoju – 160 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2–4, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 040, z wyjątkiem wyżywienia według normy – 044;

2) pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305;

3) pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Nr 4026 i Nr 4101 – w dniach pełnienia dyżurów bojowych. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp w sezonie letnim
Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakresie tego ogólnie określonego wymogu mieści się szereg obowiązków z zakresu bhp, przy czym niektóre z nich aktualizują się w pewnych okresach roku kalendarzowego. Do takich sezonowych obowiązków należy zapewnienie pracownikom napojów profilaktycznych i innych udogodnień w porze letniej.

Upały oznaczają dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. Zatrudnieni muszą mieć przede wszystkim dostarczane bezpłatne zimne napoje – mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska.

 W gorące dni woda nie wystarczy

Do obowiązków pracodawcy z zakresu bhp należy zapewnienie wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanej przez nich pracy, wody zdatnej do picia lub innych napojów. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić im, oprócz wody, również inne napoje. Takie regulacje zawiera § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Podobną regulację zawiera art. 232 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Warunki na jakich następuje realizacja tego obowiązku określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zgodnie z tym rozporządzeniem pracodawca zapewnia napoje profilaktyczne pracownikom zatrudnionym m.in.:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C, przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25°C, 

  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Należy zauważyć, że gorący mikroklimat nie jest tożsamy z wysokimi temperaturami. Te ostatnie można ustalić na podstawie odczytu ze zwykłego termometru, natomiast w przypadku mikroklimatu gorącego konieczne jest ustalenie wskaźnika obciążenia termicznego. Dokonuje się tego na podstawie metody pomiaru określonego przez Polską Normę: PN-EN 27243: 2005: Środowiska gorące. Dopuszczalne wartości wskaźnika obciążenia termicznego zawarte są natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych... (Dz. U. z 2014 r. poz. 817 ze zm.).

Rodzaj i temperatura napojów profilaktycznych muszą być dostosowane do warunków wykonywania pracy i  potrzeb fizjologicznych pracowników. Jeżeli są oni zatrudnieni w warunkach gorącego mikroklimatu, przysługują im napoje dodatkowo wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

Formalności przy wydawaniu napojów

Wysokie temperatury nie są wystarczającą przesłanką uzasadniającą wydawanie napojów profilaktycznych. Przysługują one pracownikom nie tyle z uwagi na świadczenie pracy w upale, ale ze względu na świadczenie pracy na stanowiskach uprawniających do wydawania napojów. Obowiązek wyznaczenia tych stanowisk należy do pracodawcy. Dokonuje on tego w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie ich braku, z przedstawicielem pracowników. Jedynie na wyznaczonych w taki sposób stanowiskach pracy pracownikom przysługują napoje profilaktyczne. Niezależnie od stworzenia wykazu stanowisk dających prawo do wspomnianych napojów, odpowiednie regulacje w tym zakresie powinny być wprowadzone do przepisów zakładowych, jeżeli pracodawca je posiada (art. 1041§ 1 pkt 8 K.p.).

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej w ilości zaspokajającej ich potrzeby - w dniach wykonywania pracy uzasadniającej ich wydawanie. Mogą być one dostarczane przez pracodawcę bezpośrednio lub poprzez zapewnienie składników do ich sporządzenia.

  

Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp w sezonie letnim

Uprawnieni

Obowiązek

Pracownicy zatrudnieni:

-

w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,

-

na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C,

-

na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Zapewnienie napojów profilaktycznych na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. 
Ważne: Pracodawca nie może ograniczać ilości napojów ani zwolnić się z obowiązku ich zapewnienia poprzez wypłatę ekwiwalentu.

Młodociani pracujący m.in.:

-

w pomieszczeniach w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność powietrza 65%,

-

w środowisku pracy o dużych, nagłych wahaniach temperatury o różnicy co najmniej 15°C, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiemu pracownikowi co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o pośredniej temperaturze (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, Dz. U. z 2016 r. poz. 1509).

Pracownice w ciąży oraz karmiące dziecko piersią zatrudnione - w mikroklimacie gorącym, w którym wskaźnik PMV określający mikroklimat jest większy od 1,0 (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, Dz. U. z 2017 r. poz. 796).

Odsunięcie pracowników od pracy (lub skierowanie ich do innej odpowiedniej pracy) z uwagi na uciążliwe warunki klimatyczne

Pracownicy wykonujący prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze, na stanowiskach pozbawionych dostępu do wody bieżącej (§ 13 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp).

Zapewnienie do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika.

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279),

 


Po zakończeniu czynnego życia zawodowego, napój profilaktyczny AMBAR   spełnia bardzo ważne funkcje zdrowotne dla emerytów i seniorów, zapewniając im odpowiednie nawodnienie i uzupełnienie składników mineralnych oraz witamin, warunkujące im prawidłowe funkcjonowanie.

Polecany jest również dzieciom i młodzieży - w czasie nauki i uprawiania sportu - od przedszkola do osiągnięcia dyplomu akademickiego.

Dla zaspokojenia potrzeb różnych grup konsumentów, stworzyliśmy kilkanaście wersji napojów dedykowanych rożnym grupom zawodowym, społecznym i wiekowym: rodzaje napoju


 Producent i dystrybucja:

Napój profilaktyczny AMBAR o poj. 0,33, 0,5, 1,5 litra produkowany jest w UE na licencji
Firmy
AMBAR, Rząska ul. Piaski 38,
30-199 Kraków.
Dystrybucja i magazyn:  AMBAR-ALDO Brzezie ul. Szlachecka 25, 32-080 Zabierzów,
tel. 12 285-18-73, e-mail: ambar@ambar.pl , strona internetowa: www.napojeprofilaktyczne.pl
Biuro Handlowe i Sklep Firmowy AMBAR-ALDO, Zabierzów ul. Rodziny Poganów 7,
tel. 12 285-15-06

Sklep internetowy:www.sklepaldo.ambar.pl


Artykuły i opinie:

Na stronach interii.pl (Interia biznes - zakładka firma) 6.07.2017 r., ukazał się obszerny materiał o obowiązkach pracodawcy z zakresu bhp w sezonoie letnim: "MRPIPS: Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej" ; autor: Agata Barczewska, Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 2017-06-22  > czytaj


Czasopismo Inspektor Pracy

W Rzeczpospolitej  z dnia 21 czerwca 2016, w dodatku dobra Firma, ukazał się artykuł "W upał potrzebna nie tylko woda". Autorka, Małgorzata Terlikowska - prawnik legislator podaje, jakie obowiązki spoczywaja na pracodawcy, w warunkach pracy w wysokich temperaturach.  >artykuł


Czasopismo Inspektor Pracy

W Rzeczpospolitej  z dnia 8 września 2016, w dodatku dobra Firma, ukazał się artykuł " Napoje dla pracowników w firmowych kosztach". Autor, doradca podatkowy Marek Piotrkowski, wyjaśnia jak firma rozlicza zakup napojów dla pracowników w  >artykuł


24 lipca 2010 r. ukazał się w Dzienniku Polskim artykuł na temat napojów profilaktycznych, z którym można zapoznać się na stronie: www.dziennikpolski24.pl


Czasopismo Inspektor Pracy

W miesięczniku Inspektot Pracy nr 7-8 z 2010 r. wydawanym przez Państwową Inspekcję Pracy ukazał się artykuł artykuł na temat napojów profilaktycznych. >artykuł


Wypowiedź prezesa zarządu i dyrektora generalnego Huty CMC Zawiercie SA.

Nie można oszczędzać na pracownikach

09-10-2007 wnp.pl
 
Gdyby porównać funkcjonowanie hut w USA - gdzie pracował Pan w ostatnim czasie - i w Polsce, co stanowi różnicę?
- Podstawowa różnica dotyczy podejścia zarządów do spraw związanych z bezpieczeństwem pracy. Podczas gdy w USA bezpieczeństwo pracownika i standardy BHP są najważniejsze w Polsce na sprawy BHP patrzy się poprzez pryzmat kosztów. Tymczasem nakłady na BHP to inwestycja, a nie wydatek. Nie można bowiem oszczędzać na pracownikach. To oczywiste, że firmy inwestujące w BHP zyskują w dłuższej perspektywie. Jestem przekonany, że i w Polsce ten sposób patrzenia na BHP ulegnie zmianie. Muszę tu dodać, że i w USA ponad 20 lat temu sprawy BHP postrzegano podobnie. Teraz jest inaczej i sprawy BHP zajmują pierwszoplanową pozycję w każdej firmie.

 

Licznik odwiedzin: 55580