Nazwa firmy
AMBAR

Nazwa firmy została wzięta z Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera wydanej w latach 1900 - 1903. Zapisano w niej, że: Ambar inaczej imbar, w wielu stronach dawnej Polski, a zwłaszcza na Rusi oznaczał spichrz, skład. Wyraz ten pochodzi z perskiego, w którym ambar znaczył spichrz , skład okrętowy i przez Turcję wszedł do wielu języków europejskich. Stąd w Wilnie część ulicy Wielkiej nazywała sie Imbary; były tam zapewne jakieś składy towarów. Tyle Encyklopedia. Ale wyraz ten został zapomniany w ubiegłym wieku i dopiero teraz został na nowo odkryty i uwidoczniony w nazwie naszej firmy nawiązując tym do tradycji naszego pięknego języka.

Warto przytoczyć tu motto jakie Z. Gloger zmieścił na wstępie do swojego dzieła:

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest - swoje obowiązek

Licznik odwiedzin: 53180