Ekspertyzy wykonano na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

  

Ekspertyzy obejmują:

- branżę napojów
bezalkoholowych i wód,

- branżę winiarską,
- branżę spirytusową
- branżę przetwórstwa owocowo-warzywnego


Autorzy opracowań

Tadeusz Wojtaszek Jarosław Wojtaszek

 


Kierownik Zadania Badawczego

Dr Grażyna Morkis

 

 

Ekspertyzy na temat stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością (zapewnienia jakości) w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi wieloletnie badania na temat efektów ekonomicznych rozwoju systemów zapewnienia jakości i ich wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej. Badania te są realizowane w ramach Programu Wieloletniego zgodnie z Uchwałą Nr 126/2004 Rady Ministrów z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

Na zlecenie IERiGŻ już po raz drugi opracowywaliśmy ekspertyzy na temat stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i ich wpływu na konkurencyjność. Dotyczyły one: branży napojów bezalkoholowych i wód, branży winiarskiej, branży spirytusowej oraz branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Opracowania te zostały oparte m.in. na badaniach ankietowych przeprowadzonych w śród kilkuset zakładów przemysłu spożywczego, którym za tę współprace chcielibyśmy serdecznie podziękować.

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy wyniki tych badań w formie ekspertyz obejmujących wszystkie wcześniej wymienione branże. Mamy nadzieję, że zawarte w nich wiadomości pozwolą Państwu na szersze spojrzenie na efekty i warunki działania Waszej branży i porównanie swojej działalności w tym zakresie jakim obejmują te ekspertyzy oraz na wyciągnięcie stosownych wniosków pozwalających na dalszy rozwój Waszych przedsiębiorstw.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim firmom i pracownikom, którzy wypełnili i przesłali nam ankiety i prosimy o dalszą współpracę. Wdzięczni bylibyśmy także za wszelkie uwagi jakie będziecie mieć Państwo po zapoznaniu się z treścią naszych opracowań.

Z poważaniem
Tadeusz Wojtaszek
Jarosław Wojtaszek

t.wojtaszek@ambar.pl
j.wojtaszek@ambar.pl

 

Licznik odwiedzin: 53180