SAMORZĄD WIEJSKI

Sołtys 
Anna Pędrys

Rada Sołecka: 
Jerzy Syrek,
Krzysztof Dukat, 
Zofia Szczuka,
Stanisław Wojtaszek, 
Andrzej Sabuda, 
Marek Jedzieniak

 

 

 

We wsi władzę sprawowali kiedyś wójtowie później sołtysi przy współudziale innych obywateli: asesorów, podsołtysów i rad sołeckich. Ich nazwiska można ustalić z przekazów ustnych oraz ze starych dokumentów, które podpisywali. I tak:

 

- W 1930 i 1934 roku wójtem gminy Brzezie był Stanisław Wąs (dok. z dn. 2 IX 1930 r.) a asesorami w 1934 r. byli Franciszek Kiełkiewicz i Kazimierz Sendor (dok. z 20 IX 1934)

- W 1942 roku sołtysem w gromadzie Brzezie był Kazimierz Sendor (dok. z dn.  6 III 1942 r.)

- W 1960 roku sołtysem wsi Brzezie był Franciszek Czajowski  (dok. z dn. 26 XI 1960)

 

- W marcu 2003 roku sołtysem w Brzeziu została wybrana Anna Pędrys pierwsza kobieta na tym stanowisku Jest to pierwsza kobieta na tym stanowisku w Brzeziu. Radnym Gminnym z Brzezia jest Wiesław Czajowski.

 

 

      Pani sołtys energicznie zabrała się do pełnienia swej funkcji. Wraz z członkami Rady Sołeckiej postanowiła zmienić wizerunek wsi, a także znaleźć sposób na wypełnienie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Uporządkowano wiele zaniedbanych miejsc na wsi, Odrestaurowano przydrożne krzyże i uporządkowano cmentarz choleryczny. Potrafili do wspólnej pracy zmobilizować całą społeczność wiejską, co zaciera dawne podziały we wsi.

 

 

Licznik odwiedzin: 53180