SZKOŁA PODSTAWOWA

 Pierwsza szkoła w Brzeziu powstała w 1868 roku. Mieściła się początkowo w nieistniejącym już budynku w centrum wsi, koło dworu, w miejscu gdzie obecnie znajdują się garaże Kółka Rolniczego. Wcześniej dzieci z Brzezia chodziły do szkoły w Zabierzowie. Od 1875 r. do szkoły w Brzeziu uczęszczały też dzieci z Ujazdu. W 1936 roku (?) wybudowano jak na ówczesne czasy nowoczesny budynek szkolny z dwoma klasami lekcyjnymi i mieszkaniem dla kierownika szkoły. Potem na poddaszu urządzono mieszkanie dla nauczyciela.

Bardzo zasłużonym kierownikiem szkoły był w latach 40-tych .... Gruszka. Po nim kierownictwo szkoły objęła Jaworska, a po niej Klara Nowakowska. Nauczycielkami w tym czasie były m.in. Joanna Skrzywanek i Halina Wędzicha

30 września 2002 roku szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki

W 2002 roku szkoła otrzymała od gminy działkę po drugiej strony drogi gdzie urządzono boisko sportowe.


W sobotę 19 września 2009 r. odbyło się
uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego budynku

Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Brzeziu


Program uroczystości:

10.00 Msza św. w Kościele Parafialnym
     NMP Matki Kościoła w Brzeziu
     celebrowana przez jego Ekscelencję
     Księdza Biskupa Tadeusza Pieronka

11.30 Uroczystości na terenie szkoły
- przecięcie wstęgi
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej
- poświęcenie budynku szkoły
- wystąpienie przedstawicieli władz
- okolicznościowy program artystyczny
- zwiedzanie szkoły i prezentacja osiągnięć uczniów
- spotkanie Gości i Gospodarzy

Szkoła w 1958 r.

Szkoła w 2009 r.

 

 

 

Licznik odwiedzin: 53180