Organizacje społeczne

- Ochotnicza Straż Pożarna
- Zwiazek Młodzieży Wiejskiej
- Ludowy Zespół Sportowy
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Kółko Rolnicze

 
 

Organizacja życia kulturalnego w Brzeziu

 

               Życie kulturalne w Brzeziu ma bogate tradycje. Organizatorami jego byli światli ludzie o dużym poczuciu społecznikowskim. Przed II wojna światową organizowały go takie organizacje jak Straż Pożarna i Koło „Wici” a po wojnie Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, Koło Gospodyń Wiejskich oraz szkoła i parafia.

               Przed wojną Straż organizowała przedstawienia, wystawiano jasełka, organizowano festyny i zabawy. Również Koło „Wici” organizowało życie kulturalne dla młodzieży i dorosłych. Były to przede wszystkim przedstawienia i uczestnictwo w dożynkach. Animatorami życia kulturalnego w tym czasie byli w Straży: :Ludwik Bzukała, Józef Kowalik, a w kole „Wici” Karol Rogala i Helena Wąs.

               Po wojnie odrodziły się obie te organizacje i podjęły działalność. Koło „Wici” uczestniczyło w wojewódzkim przeglądzie kulturalnym i ci, co mieli wówczas radioodbiorniki nasłuchiwali wieści o sukcesach swoich współmieszkańców. Pod koniec lat 50-tych działalności ta zamarła. Spowodowana była złą sytuacja w Straży i likwidacją Koła „Wici”. Ponownie koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” powstało jesienią 1956 roku i przystapiło do organizowania działalności kulturalnej. Organizatorami tej działalności j byli Karol Rogala i Tadeusz Wojtaszek. Zorganizowano pierwsze przedstawienie - Śluby Rybackie, a potem wystawiano Królową Przedmieścia i to równolegle z Teatrem Słowackiego w Krakowie! Niedługo Jasełka i inne sztuki, z którymi objeżdżano też okoliczne wsie. Przy organizacji wodewili współpracował słynny muzykant występujący w radiu w audycji Wiedzą sąsiedzi, na czym kto siedzi Janek Szumiec z Tomaszowic. Grał na niejednym weselu w Brzeziu. Sam się ożenił też w  naszej wiosce z Bronią Bzukałową. Mieszkał na Podskalanach w Tomaszowicach.  Jasiu zmarł grudniu 2008 r.

W roku 1957 powstał w Brzeziu pierwszy w Polsce Wiejski Klub Kultury, którego organizatorem i kierownikiem był Tadeusz Wojtaszek. Wspomnieć tu trzeba jeszcze, że z inicjatywy ZMW powstał też w Brzeziu Ludowy Zespół Sportowy. Lata 60-te należały do najświetniejszych lat w działalności organizacji młodzieżowej w Brzeziu. Potem działalność kulturalna kontynuowana była w ZMW przez młodszych pod przewodnictwem Czesława Czajowskiego. W tym czasie przygotowano inscenizację Wesela Krakowskiego pod auspicjami Teatru Regionalnego, prowadzonego przez red. Piotra Płatka, pasjonata folkloru. Inscenizacja ta została utrwalona na taśmie filmowej i czeka na opracowanie i przegranie na nowoczesne nośniki audiowizualne.

           W latach 70-siątych ponownie odrodził Ludowy Zespół Sportowy. Zorganizowano wtedy drużynę piłkarską.

               W latach 80-tych i 90-tych działalność kulturalna organizował głównie OSP i KGW. Organizowano dożynki i festyny, oraz inne okolicznościowe imprezy.

               Po objęciu parafii przez ks. Władysława Szymoniaka, działalność kulturalną zaczął też organizować proboszcz. Prowadzi młodzieżowy zespół wokalny „Znak”, organizuje imprezy z okazji różnych uroczystości i przedstawienia.

               Organizatorem życia kulturalnego w szczególności w śród dzieci i młodzieży jest tradycyjnie też szkoła. Nie zamyka się jednak w swoich murach i wiele imprez organizuje też dla ogółu mieszkańców wsi.

Licznik odwiedzin: 53180